Terminy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

PLANY I TERMINY ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ UCZNIA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA I A

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego ,matematyki -wtorek godz.10.45-11.30 B.Jakubowska

2.Zajęcia grafomotoryczno-plastyczne -czwartek godz.11.40-12.25 B.Jakubowska

3.Zajęcia emocjonalno- społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

4.Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów w kl.I-III -poniedziałek godz.8.55-9.40 -piątek godz.8.00-8.45 A.Hynek

5.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.20 B.Krzewicka

6.Zajęcia muzyczne -wtorek godz.10.15-11.15 M.Dynerowicz

7.Zajęcia rytmiczno-plastyczne czwartek godz.12.30-13.15

czwartek godz.13.15-14.00 A.Żak

KLASA I B

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego,matematyki -poniedziałek godz.10.40-11.30 G.Bąk

2.Zajęcia plastyczno-manualne -czwartek godz. 11.40-12.25 G.Bąk

3.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.20 B.Krzewicka

4.Zajęcia muzyczne -wtorek godz.10.15-11-15 M.Dynerowicz

5.Zajęcia rytmiczno-plastyczne -czwartek godz.12.30- 13.15 - czwartek godz. 13.15-14.00 A.Żak

6.Zajęcia plastyczne -piątek godz.8.15-9.15 E.Hofler

KLASA II A

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego, matematyki -środa godz.9.50-10.35 I.Twardak

2.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego - wtorek godz.8.55-9.40 E.Nawrot-Pacha

3.Zajęcia doskonalące technikę czytania -wtorek godz.8.55-9.40 -piątek godz.14.30-15.15 E.Tomczyk

4.Zajęcia emocjonalno-społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

5.Gimnastyka korekcyjna -wtorek godz.10.45-11.30 I.Twardak

6.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.4014.25 B.Krzewicka

7.Zajęcia muzyczne -środa godz.10.15-11.15 M.Dynerowicz

KLASA III A

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego, matematyki -poniedziałek godz.11.40-12.25 I.Nowak

2.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.12.45-13.30 E.Nawrot-Pacha

3.Zajęcia rozwijające z matematyki -środa godz.12.45-13.30 I.Nowak

4.Zajęcia emocjonalno-społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

5.Gry i zabawy rozwijające -środa godz.12.30-14.00 S.Kopciara

6.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Krzewicka

7.Zajęcia plastyczne -czwartek godz.10.30-11.30 E.Hofler

8.Zajęcia doskonalące czytanie -poniedziałek godz.13.15-14.00 A.Jakubowska

KLASA III B

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego,matematyki -czwartek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

2.Zajęcia rozwijające z matematyki - środa godz.12.45-13.30 I.Nowak

3.Zajęcia doskonalące umiejętności czytania i pisania -poniedziałek godz.12.45-13.30 A.Jakubowska

4.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.12.45-13.30 E.Nawrot-Pacha

6.Zajęcia emocjonalno- społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

7.Gry i zabawy rozwijające -środa godz.12.30-14.00 S.Kopciar

8.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Krzewicka

9.Zajęcia plastyczne -piątek godz.8.15-9.15 E.Hofler

KLASA III C

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego, matematyki -wtorek godz.12.45-13.30 K.Kańczuga

2.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.12.45-13.30 K.Kańczuga

3.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.12.45-13.30 E.Nawrot-Pacha

4.Zajęcia rozwijające z matematyki -środa godz.12.45-13.30 I.Nowak

5.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Krzewicka

6.Gry i zabawy rozwijające -środa godz.12.30-14.00 S.Kopciara

7.Zajęcia plastyczne -czwartek godz.10.30-11.30 E.Hofler

KLASA III D

1.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego, matematyki -czwartek godz.10.45-11.30 M.Czarnecka

2.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.8.55-9.40 E.Nawrot-Pacha

3.Zajęcia rozwijające z matematyki -środa godz.12.45-13.30 I.Nowak

4.Zajęcia rozwijające czytanie i rozumienie tekstu -poniedziałek godz.12.45- 13.30 M.Czarnecka

5.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Krzewicka

6.Gry i zabawy rozwijające -środa godz.12.30-14.00 S.Kopciara

7.Zajęcia emocjonalno-społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

KLASA III E

1.Gimnastyka korekcyjna -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Krzewicka

2.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -wtorek godz.13.40-14.20 K.Kańczuga

3.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.12.45-13.30 M.Baran

4.Socjoterapie -wtorek godz14.30-15.15 A.Kot

5.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.12.45-13.30 E.Nawrot-Pacha

6.Etyka -poniedziałek godz.12.45-13.30 D.Kalembka

7.Zajęcia rozwijające czytanie i rozumienie tekstu z wykorzystaniem gier planszowych

- czwartek godz.12.45-13.30 M.Ślęzak

8.Zajęcia rozwijające z matematyki -środa godz.12.45-13.30 I.Nowak

9.Zajęcia emocjonalno-społeczne -poniedziałek godz.12.45-13.30 B.Raczyńska

10.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego, matematyki -środa godz.11.40-12.25 M.Ślęzak

11.Zajęcia słuchowe i rozwijające -wtorek godz.14.30-15.15 G.Bąk

12.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -środa godz.12.45-13.20 M.Baran

13.Zajęcia plastyczne -piątek godz.8.15-9.15 E.Hofler

KLASA IV A

1.Zajęcia uzupełniające z języka polskiego - poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Kleszcz

2.Zajęcia uzupełniające/zajęcia rozwijające z j. angielskiego -poniedziałek godz.8.00-8.45 (co 2 tydzień) P. Grewenda

3.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki - piątek godz.13.40-14.25M.Przybyła

5.Zajęcia rozwijające z matematyki - - poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

7.Zajęcia rozwijające z przyrody -czwartek godz.14.35-15.20 E. Palian

8.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L. Sikora

9.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

10.Zajęcia komputerowe -czwartek godz. 13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Sobieszek

11.Zajęcia historyczno- numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

12.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20P.Sobieszek

13.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.8.00-8.45 B.Jakubowska

KLASA IV B

1.Zajęcia uzupełniające z języka polskiego -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Kleszcz

2.Zajęcia uzupełniające /zajęcia rozwijające z j angielskiego –poniedziałek godz. 8.00-8.45 (co 2 tydzień) P.Grewenda

3.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40 -14.25 M.Przybyła

5.Zajęcia rozwijające z matematyki -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

7.Zajęcia rozwijające z przyrody -czwartek godz.14.35-15.25 E.Palian

8.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

9.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

10.Zajęcia komputerowe -czwartek godz. 13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Sobieszek

11.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co2tydzień) P.Sobieszek

12.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

13.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.8.00-8.45 B.Jakubowska

KLASA IV C

1.Zajęcia uzupełniające z języka polskiego -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Kleszcz

2.Zajęcia uzupełniające/zajęcia rozwijające z j.angielskiego -poniedziałek godz.8.00-8.45 (co2 tydzień) P.Grewenda

3.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

5.Zajęcia rozwijające z matematyki -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40 -14.25 E.Palian

7.Zajęcia rozwijające z przyrody -czwartek godz. 14.35-15.20 E.Palian

8.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

9.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz. 13.40-14.25 M.Kostka

10.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 (co2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia historyczno- numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

12.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35- 15.20 P.Sobieszek

13.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.8.00-8.45 B.Jakubowska

KLASA IV D

1.Zajęcia uzupełniające z języka polskiego -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Kleszcz

2.Zajęcia uzupełniające/zajęcia rozwijające z j.angielskiego -poniedziałek godz.8.00-8.45 (co2 tydzień) P.Grewenda

3.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

5.Zajęcia rozwijające z matematyki -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Przybyła

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40 -14.25 E.Palian

7.Zajęcia rozwijające z przyrody -czwartek godz. 14.35-15.20 E.Palian

8.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

9.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz. 13.40-14.25 M.Kostka

10.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 (co2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia historyczno- numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

12.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35- 15.20 P.Sobieszek

13.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.8.00-8.45 B.Jakubowska

KLASA V A

1.Zajęcia rozwijające z matematyki -wtorek godz.13.40-14.25 A.Sobczyk

2.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 A.Sobczyk

3.Zajęcia uzupełniające z j.angielskiego -wtorek godz.13.40-14.25 (co 2tydzień) P.Grewenda

4.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Grewenda

5.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

6.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

7.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

8.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

9.Zajęcia rozwijające umiejętność korzystania z biblioteki i księgozbioru -środa godz. 13.40-14.25 J.Kubicka

10.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną - czwartek godz.14.35-15.25 P.Sobieszek

12.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Baran

13.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

KLASA V B

1.Zajęcia rozwijające z matematyki -wtorek godz.13.40-14.25 A.Sobczyk

2.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 A.Sobczyk

3.Zajęcia uzupełniające z j.angielskiego -wtorek godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Grewenda

4.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz. 13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Grewenda

5.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

6.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

7.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

8.Zajęcia biblioteczne - środa godz.13.40-14.25 J.Kubicka

9.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 ( co 2 tygodnie ) P.Sobieszek

10.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

12.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -poniedziałek godz.8.00-8.45 M.Baran

13.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

KLASA V C

1.Zajęcia rozwijające z matematyki -wtorek godz.13.40-14.25 A.Sobczyk

2.Zajęcia uzupełniające z matematyki -środa godz.12.45-13.30 A .Sobczyk

3.Zajęcia uzupełniające z j.angielskiego -wtorek godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Grewenda

4.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -wtorek godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Grewenda

5.Zajęcia rozwijające z ortografii - czwartek godz.13.40-14.25 B.Boroń-Butyńska

6.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego -środa godz.13.40-14.25 B.Boroń-Butyńska

7.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

8.Zajęcia rozwijające z plastyki -środa godz.13.40-14.25 L.Sikora

9.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

10.Zajęcia komputerowe -piątek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia teatralne -środa godz.14.35-15.20 B.Boroń-Butyńska

12.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

13.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

14.Zajęcia czytelnicze -poniedziałek godz.13.40-14.25 J.Kubicka

KLASA VI A

1.Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Lubaszka

2.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 B.Szymska

3.Zajęcia rozwijające z matematyki - poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Szymska

4.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” - piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

5.Kółko z j.polskiego (literackie) -piątek godz.13.40-14.25 A.Zając

6.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego -środa godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) A.Zając

7.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Sobieszek

8.Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - poniedziałek godz.14.35-15.20 M.Lubaszka

9.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

10.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

11.Zajęcia rozwijające umiejętność korzystania z biblioteki i księgozbioru -środa 13.40-14.25 J.Kubicka

KLASA VI B

1.Zajęcia rozwijające z języka polskiego -piątek godz.13.40-14.25 A. Zając

2.Zajęcia uzupełniające z j.angielskiego -poniedziałek godz13.40 -14.25 M.Lubaszka

3.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -poniedziałek godz.14.35-15.20 M.Lubaszka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 B.Szymska

5.Zajęcia rozwijające z matematyki -poniedziałek godz.13.40-14.25 B.Szymska

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

7.Zajęcia uzupełniające z j.polskiego -środa godz.8.00-8.45 (co 2tygodnie) A.Zając

8.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

9.Zajęcia komputerowe -czwartek godz .13.40-14.25 (co 2 tydzień) P.Sobieszek

10.Zajęcia rozwijające umiejętność korzystania z biblioteki i księgozbioru -środa godz.13.40-14.25 J.Kubicka

12.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 P.Sobieszek

13.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

14.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -wtorek godz.8.00-8.45 M.Baran

KLASA VI C

1.Zajęcia rozwijające z języka polskiego -piątek godz.13.40-14.25 A.Zając

2.Zajęcia uzupełniające z j.angielskiego -poniedziałek godz.13.40-14.25 M.Lubaszka

3.Zajęcia rozwijające z j.angielskiego -poniedziałek godz.14.35-15.20 M.Lubaszka

4.Zajęcia uzupełniające z matematyki -piątek godz.13.40-14.25 B.Szymska

5.Zajęcia rozwijające z matematyki -środa godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) B.Szymska

6.Zajęcia uzupełniające z przyrody -środa godz.13.40-14.25 E.Palian

7.Zajęcia rozwijające z przyrody -czwartek godz.14.35-15.20 E.Palian

8.Zajęcia muzyczne ,,Szkolna nutka” -piątek godz.13.40-14.25 M.Kostka

9.Zajęcia komputerowe -czwartek godz.13.40-14.25 (co 2 tygodnie) P.Sobieszek

10.Zajęcia uzupełniające z j,polskiego -środa godz.13.40-14.25 (co 2 tydzień) A.Zając

11.Zajęcia rozwijające umiejętność korzystania z biblioteki i księgozbioru-środa godz.13.40-14.25 J.Kubicka

12.Zajęcia historyczno-numizmatyczne -czwartek godz.13.40-14.25 P.Sobieszek

13.Zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną -czwartek godz.14.35-15.20 P.Sobieszek

 

Oraz

1.Zajęcia rozwijające –koszykówka klasy IV-VI -poniedziałek, piątek godz.15.15-16.15 B.Krzewicka

2.Zajęcia rozwijające –piłka nożna dla dziewcząt klas IV-VI poniedziałek godz.18.30-19.30 wtorek godz.16.05-17.05 A.Kot

3.Zajęcia muzyczne - gra na gitarze wtorek godz.14.30-15.45 A.Kot

4.Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne -wtorek godz.12.30-13.15 Wtorek godz.13.15-14.00 J.Szlęzak

 PLANY I TERMINY ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018- DO POBRANIA

 

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj248
WczorajWczoraj261
W tym tygodniuW tym tygodniu1391
W tym miesiącuW tym miesiącu5078
DotychczasDotychczas836157

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.