Wymagania edukacyjne

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-8

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

? opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

? samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

? czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować

i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią

z podstawy programowej,

? posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem

zarówno w mowie, jak i w piśmie,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem

polskim,

? tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym

i interpunkcyjnym,

? odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,

? wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

? współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

? wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze

i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

? opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

? samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

? czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,

? posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie,

jak i w piśmie,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

? bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

? tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym,

ortograficznym i interpunkcyjnym,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

OCENA DOBRA

Uczeń:

? w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

? samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności,

a z pomocą nauczyciela ? trudne,

? czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie

odnajduje w nich informacje,

? w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych,

ortograficznych i stylistycznych,

? bierze czynny udział w lekcji,

? wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

? częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

? samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia

rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

? odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie

większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

? w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne

i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,

? wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,

? niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,

? rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

? opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

? większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,

? czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej

intonacji,

? ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,

? nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

? w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające

komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych

zdań,

? nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać

polecenia nauczyciela,

? pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,

? często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

? nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy

i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,

? ma kłopoty z techniką czytania,

? nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego

znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

? nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

? wykazuje się niechęcią do nauki,

? zaniedbuje wykonywanie prac domowych,

? nie angażuje się w pracę grupy.

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 6

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 8

 

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj346
WczorajWczoraj14964
W tym tygodniuW tym tygodniu74202
W tym miesiącuW tym miesiącu100000
DotychczasDotychczas11997700

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.