Historia Szkoły Podstawowej

Od początku 20 wieku nauka w naszym mieście odbywała się w kilku budynkach. Były to:

 • budynek przy ul. Kościelnej 11,
 • budynek na rogu ulic Mały Rynek i Kościelna,
 • budynek przy ul. Piłsudskiego (obecnie Wał) u Państwa Pawełczyków,
 • budynek Pana Franciszka Ziętka przy ul. Legionów Polskich,
 • budynek Państwa Niepielskich, obecnie własność Gminnej Spółdzielni przy ul. Rynek,
 • budynek Remizy Strażackiej przy ul. Rynek.

       Przy wzrastającej liczbie uczniów i niedogodnych warunkach nauczania, społeczeństwo miasta Sławkowa oraz Grono Pedagogiczne podjęło pierwszy zamysł budowy Szkoły Publicznej przy ul. Legionów Polskich na Placu Błogosławionego Świętosława już od 1905 r. Jednakże ze względu na różne wydarzenia dziejowe między innymi strajk sławkowski i I wojnę światową zrezygnowano z tego projektu.
       Dopiero po II wojnie światowej w 1948 r. na jednym z zebrań Zarządu Gminy, mgr Wincenty Kuc ponowił propozycję budowy nowej szkoły. Powołano Komitet Budowy Szkoły w składzie: Edward Żak - wójt, Stanisław Kopczyński - kierownik szkoły, Eugeniusz Fałda - nauczyciel, Władysław Czarnota i mgr Wincenty Kuc. W ciągu 10 - u lat zgromadzono fundusze i składki na budowę szkoły, zakupiono plac przy ulicy Browarnej, opracowano i zatwierdzono projekt, a w grudniu 1952 r. rozpoczęto symboliczne kopanie fundamentów pod budowę szkoły. W sierpniu rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły.
       29 sierpnia 1958 r. Olkusko - Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Chrzanowie przekazało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej budynek nowej szkoły do użytku. Początek roku szkolnego - 2 września 1958 r. był chłodny i wietrzny. Młodziez szkolna, Grono Pedagogiczne, zaproszeni goście i bardzo licznie przybyli rodzice zebrali się o godzinie ósmej na dziedzińcu szkolnym przy ul. Kościelnej. Żegnano tu starą szkołę. Okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca Kierownika Szkoły Pan Benedykt Cembrzyński. Po przemówieniu nastapił przemarsz do nowej szkoły przy dźwiękach orkiestry długą barwną kolumną. Nową szkołę powitał Kierownik Pan Marian Steliga, a dzieci przedstawiły bogaty program artystyczny. Oficjalnego przekazania budynku dokonał Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Pan Stanisław Wiltos wręczajac klucze do budynku Kierownikowi Szkoły oraz dokonując przecięcia biało - czerwonej wstęgi w drzwiach budynku.
       W nowym budynku szkoły rozpoczęło naukę 690 uczniów w 19 oddziałach, a Grono Pedagogiczne stanowili: Stefania Jagło, Genowefa Cembrzyńska, Michalina Michniewska, Zofia Frankowicz, Stanisława Jasica, Maria Pabian, Adam Pabian, Wincentyna Markowska, Janina Steliga, Teresa Lesiak, Helena Gajda, Danuta Godzina, Eugeniusz Fałda, Helena Gawęcka, Benedykt Cembrzyński. Nauczycielami religii byli: ks. Józef Mruczkowski i ks. Zygmunt Nocoń.
       Życie szkoły toczyło się według zatwierdzonych programów nauczania oraz wokół przygotowań do ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Prężnie działały kółka zainteresowań takie jak:

 • biologiczne - pod opieką P. Heleny Gawęckiej,
 • taneczne -pod opieką P. Stefanii Jagło - Ślezak,
 • prac ręcznych - pod opieką P. Mariana Steligi,
 • fizyczno - chemiczne - pod opieką P. Eugeniusza Fałdy,
 • krajoznawczo - turystyczne - pod opieką P. Marii Pabian,
 • fotograficzne - pod opieką P. Adama Pabiana,
 • sportowe - pod opieką P. Benedykta Cembrzyńskiego,
 • chór szkolny - pod opieką P. Genowefy Cembrzyńskiej.

       Swoją działalność kontynuował Miejski Związek Drużyn Harcerskich realizujac szeroki program zajęć i zadań harcerskich. W dniu 30 maja 1976 r. w ramach obchodów Dni Sławkowa wręczono drużynom Harcerskim sztandar oraz nadano imię Francesco Nullo. Prężnie pracował Samorząd Uczniowski oraz Szkolna Spółdzielnia Uczniowska pod opieką P. Danuty Godzinowej. Spółdzielnia Uczniowska "Przyszłość" swoją działalność kontynuowała w latach 1958 - 1989. Dożywianiem dzieci zajmowała i zajmuje się nadal świetlica szkolna.        Wielką pomocą dla Grona Pedagogicaznego był Komitet Rodzicielski (obecnie Rada Rodziców) składajacy się z trzech rodziców z poszczególnych klas.

Zasłużonymi Przewodniczącymi Komitetu Rodzicielskiego (obecnie Rady Rodziców) byli: 

od 1958r. do 1962r. P. Bogusław Kotuła,
od 1962r. do 1970r. P. inż. Stanisław Mrożek,
od 1970r. do 1972r. P. inż. Dionizy Janeczek,
od 1973r. do 1979r. P. mgr inż. Edward Lekstan,
od 1979r. do 1981r. P. Witold Dróżdż,
od 1981r. do 1986r. P. dr inż. Zbigniew Materka,
od 1986r. do 1990r. P. Zbigniew Kubiczek,
od 1990r. do 1991r. P. Radosław Janeczek,
od 1991r. do 1993r. P. Ireneusz Styła,
od 1993r. do 1995r. P. Małgorzata Uściłowska,
od 1995r. do 1999r. P.Zdzisław Prowancki,
od 2000r. do 2005r. P. Edyta Husarz,
od 2006r. do dnia dzisiejszego  P. Elwira Siutka.

Kadrę nauczycielską w okresie istnienia szkoły stanowili:

Steliga Maria, Góra Karol, Góra Maria, Kramarczyk Wanda, Cembrzyńska Genowefa, Michniewska Michalina, Frankowicz Zofia, Jasica Stanisława, Jagło - Ślęzak Stefania, Pabian Maria, Pabian Adam, Markowska Wincentyna, Steliga Janina, Lesiak Teresa, Gajda Helena, Godzina Danuta, Fałda Eugeniusz, Gawęcka Helena, Cembrzyński Benedykt, Nowak Helena, Fita Bronisława, Ostrowska Kazimiera, Magierowska Irena, Dubiel Michał, Piotrowska Władysława, mgr Kasza Maria, mgr Kozieł Teresa, Misztal Mieczysława, Nyderek Zofia, mgr Grzywnowicz Zofia, Wojciechowska Alicja, Jarząbkiewicz Halina, Szewczyk Alina, Cembrzyński Waldemar, Kańczuga Maria, mgr Miękus Irena, Nadgórski Władysław, Hłond Janina, Tylec Urszula, Biel Janina, Lekstan Janina, Cebo Barbara, Famielec Franciszek, Kazior Irena, Kulawik Stanisława, mgr Ulicka Teresa, Budny Helena, Bilewicz Jagoda, Bogusławska Lucyna, Pajda Barbara, Czerniak Maria, Grzywnowicz Izabela, mgr Kempiński Julian, mgr Kramarczyk Teresa, mgr Latosińska Elżbieta, Michniewska Anna, Pięta Teresa, Pogoda Maria, Porębska Janina, Skierka Henryka, mgr Szlęzak Barbara, mgr Wiltos Halina, Woźnica Anna, mgr Zubel Halina, mgr Skalna Zdzisława, Mól Maria, mgr Stępień Urszula, Śmiałek Helena, mgr Nowak Irena, mgr Dubiel Iwona, mgr Wszoła Ryszard, mgr Kolanowska Małgorzata, mgr Kolanowski Jacek, mgr Wilk Anna, mgr Błasiak Stefania, mgr Proszczek Grażyna, Drzewiecka Grażyna, mgr Goraj Teresa, mgr Jakubowska Agnieszka, mgr Tomczyk Elżbieta, mgr Łuckoś Anna, mgr Kubicka Jolanta, mgr Bąk Grażyna, mgr Leś Elżbieta, mgr Sobczyk Agata, mgr Nowak Jolanta, mgr Szlęzak Anita, mgr Skubis Anna, mgr Szymska Bożena, mgr Boroń - Butyńska Beata, mgr Baran Małgorzata, mgr Krzemień Leszek, mgr Wódkowska Teresa, mgr Mucha Anna, mgr Ślęzak Marzenna, mgr Czarnecka Małgorzata, mgr Kańczuga Iwona, mgr Kańczuga Katarzyna, mgr Janik Danuta, Macha Zofia, Balicka Teresa, mgr Hynek Anna, mgr Sobieszek Paweł, mgr Pawłowski Tadeusz, mgr Lorek - Kwec Ilona, mgr Raczyńska Beata, mgr Janocha Małgorzata, mgr Kostka Małgorzata, mgr Grudzińska Maria, mgr Łaskawiec Anna, mgr Madej Judyta, mgr Palian Ewa, Tomaszewski Arkadiusz, mgr Malicka Barbara, mgr Węgrzyn Iwona, mgr Mirutko Anna, mgr Zając Anna, Litewka Roksana, Paradowska Katarzyna, mgr Krzewicka Barbara, mgr Ziętek Andrzej, mgr Kowalczyk Katarzyna, Sadowska Dorota, Brzychcy Wioletta, mgr Reczko Edyta, mgr Płoszczyca Bogusława, mgr Nawrot - Pacha Elżbieta, mgr Kot Adrian, mgr Kalembka Dorota, mgr Ślezak Tomasz, dr Rokicka Mariola, mgr Grewenda Patrycja.

Sekretarkami w okresie istnienia szkoły były Panie:

Jaworska Kazimiera, Wojciechowska Alicja, Gumuła Krystyna, Piekoszewska Zofia oraz Hofler Jolanta pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego.

       Ważnym wydarzeniem było w dniu 3 czerwca 1972 r. nadanie szkole imienia Jana Baranowskiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz wręczenie sztandaru szkoły.
  W 1983 r. uroczyście obchodzono 25 - lecie istnienia szkoły,  w 1998 r. 40 - lecie istnienia szkoły, a w 2008 r. 50 - lecie szkoły. 
       Po likwidacji szkoły w Niwie w 1979 r., dzieci zaczęły dojeżdżać autobusem szkolnym do szkoły w Sławkowie i tak trwa to do dnia dzisiejszego. W latach 1991 - 1993 lekcje odbywały się również w starym budynku szkolnym przy ul. Kościelnej 11. Obecnie w szkole uczy się 373 uczniów w 18 - u oddziałach. W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka. Szkoła posiada 20 sal lekcyjnych: klasopracownie przedmiotowe w tym nowoczesną pracownię językową, dwie pracownie komputerowe z Internetem, salę gimnastyczną i salkę do gimnastyki korekcyjnej.

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj15816
WczorajWczoraj22906
W tym tygodniuW tym tygodniu82400
W tym miesiącuW tym miesiącu100001
DotychczasDotychczas12684520

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.