Świetlica

 

 

 

 

 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

  Janusz  Korczak

swietlica 

Kierownik świetlicy: 

mgr Tomasz Ślęzak 

Wychowawcy świetlicy: 

mgr Marek Dynerowicz

mgr inż. Ewa Hofler

 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Sławkowie jest otwarta dla uczniów od godz. 7.00-16.30.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, a mianowicie:

> opieki nad uczniami,

> działalności wychowawczej,

> pracy dydaktycznej.

Świetlica szkolna obejmuje opieką głównie uczniów klas młodszych. Działalność opiekuńczo - wychowawcza prowadzona jest w jednej grupie dopołudniowej i w dwóch grupach popołudniowych.  W świetlicy prowadzone są zajęcia z zakresu wychowania umysłowego, zdrowotnego, muzycznego oraz działalności plastyczno - konstrukcyjnej. Poprzez różne środki realizowane są następujące cele i zadania wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz poprawnego  zachowania i wzajemnej życzliwości:

 1. Wyrabianie kultury życia codziennego. Wdrażanie do używania form grzecznościowych, eliminowanie wulgaryzmów.
 2. Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.
 3. Wdrażanie do utrzymania higieny osobistej, zachęcanie do dbania o estetyczny wygląd własnej osoby, poprzez pogadanki, filmy, czytanie literatury i spotkania z pielęgniarką szkolną.
 4. Wyrabianie trwałych nawyków zmiany obuwia, mycia rąk przed posiłkami, sprzątania po sobie.
 5. Wykonywanie prac użyteczno ? porządkowych w świetlicy, dbanie o jej estetykę. Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.
 6. Kształtowanie zdrowego trybu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych.
 7. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, samooceny, argumentowania zachowań.

Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów:

 1. Zapewnienie odpowiedniego i racjonalnego dożywiania dzieci (przystąpienie do akcji ?szklanka mleka? oraz ?warzywa i owoce w szkole dla dzieci klas I-III?).
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat zdrowego odżywiania.
 3. Zapobieganie agresji i przemocy ? wnikliwa obserwacja dzieci i reagowanie doraźne w sytuacjach konfliktowych.
 4. Realizacja programów profilaktycznych: ?Cukierki?, ?Mały książę?, ?Jak żyć z ludźmi??
 5. Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw i gier ? wypoczynek czynny.
 6. Organizowanie wycieczek i spacerów, zabawy na boisku szkolnym i w parku, regularne wietrzenie pomieszczenia świetlicy.
 7. Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas siedzenia przy stolikach.
 8. Wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałania w grupie rówieśniczej (turnieje, zawody, gry zespołowe).
 9. Kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości.
 10. Racjonalne dozowanie czasu wysiłku umysłowego i fizycznego dzieci podczas zajęć w świetlicy, relaksacja przy muzyce, zabawy wyciszające.
 11. Rozładowanie napięć poprzez ekspresję ruchową i taniec. Budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości (zabawy ruchowe, prezentacja dokonań na forum świetlicy i szkoły).

Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej oraz umiejętności w zakresie właściwego i poprawnego wysławiania się:

 1. Zajęcia rozwijające poczucie rytmu; słuchanie muzyki, nauka piosenek i niektórych tańców, konkursy piosenek, wyrażanie muzyki ruchem.
 2. Inscenizacje wierszy, zabawy w pantomimę.
 3. Zorganizowanie i prowadzenie kącika czytelniczego.
 4. Godziny z ciekawą książką ?? Świat baśni i fantazji?.
 5. Gry i zabawy dydaktyczne.
 6. Zajęcia plastyczno ? techniczne, poznawanie różnych technik; zabawy typu: dorysuj, domaluj...
 7. Ekspozycje prac plastycznych dzieci; udział w konkursach plastycznych w świetlicy i na zewnątrz szkoły.
 8. Korelacja zajęć plastycznych i muzycznych ? malowanie do muzyki.
 9. Dekorowanie świetlicy zgodnie z porami roku, uroczystościami itp.
 10. Zabawy konstrukcyjne.
 11. Organizowanie imprez okolicznościowych:

       * Andrzejki

       * Spotkanie wigilijne

       * Bal karnawałowy

       * Dzień Matki

       * Dzień Dziecka.

Stworzenie wychowankom warunków do osiągania powodzenia szkolnego:

 1. Pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.
 2. Konkursy matematyczne i krzyżówki ortograficzne.
 3. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
 4. Doskonalenie techniki czytania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas młodszych.
 5. Ćwiczenia kształtnego pisania u uczniów klas młodszych.
 6. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych (wzajemna pomoc w nauce, pomoc materialna).
 7. Prowadzenie z uczniami mającymi trudności w nauce i wymawianiu głosek zaleconych ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych.
 8. Praca z uczniami uzdolnionymi plastycznie (wg oddzielnego planu ?Świat pełen barw?).

? Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i ojczyzny. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii, symboli narodowych oraz postawy tolerancji wobec innych narodów.  Budzenie zainteresowań polską tradycją i kulturą.  Kształtowanie postaw świadomego i krytycznego odbioru prasy, radia i telewizji. Poszanowanie godności praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Tolerancja wobec różnych kolorów skóry i przekonań religijnych:

 1. Przypomnienie dzieciom o rocznicach i świętach państwowych (przeglądanie prasy, osobiste uczestnictwo, pogadanki itp.)
 2. Zapoznanie z historią Sławkowa, zwiedzanie zabytków miasta.
 3. Poznawanie cech charakterystycznych wybranych miast w Polsce.
 4. Zapoznanie dzieci z życiem, kulturą, zwyczajami, tradycjami i wierzeniami ludzi na innych kontynentach.

Współpraca z rodzicami, wychowawcami i instytucjami:

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 2. Informowanie rodziców na bieżąco o osiągnięciach i niepowodzeniach dziecka.
 3. Wykonywanie upominków dla rodziców i dziadków z okazji ich święta.
 4. Uczestniczenie rodziców, wychowawców w uroczystościach organizowanych przez zespoły świetlicowe.
 5. Prezentacja osiągnięć dzieci.

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj495
WczorajWczoraj14964
W tym tygodniuW tym tygodniu74351
W tym miesiącuW tym miesiącu100000
DotychczasDotychczas11997849

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.